Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

линеен алгоритъм - алгоритъм, съставен от команди, които се изпълняват една след друга, последователно по реда на записването им

линк (Link) - текстова или графична връзка, която води към друга страница от същия Web-сайт или към друг Web-сайт. За да се активира един линк, трябва да се избере с мишката

лог (Log) - запис на действията, извършени от дадена система

линеен алгоритъм - алгоритъм, съставен от команди, които се изпълняват една след друга, последователно по реда на задаването им.

локален обект - обектите, дефинирани в даден програмен блок, се наричат локално обекти за този блок

логическа променлива - Променлива величина, множеството от допустимите стойности, на която съвпада с множеството от стойности на булевия тип.

логически тип - Нарича се още булев тип в чест на Дж. Бул, английски логик, поставил основите на математическата логика. Състои се от два елемента – стойностите true (истина) и false (лъжа). Тези стойности се наричат още булеви константи.

логически израз - произволно условие, което може да провери за истинност , т.е. израз, който има стойност истина или лъжа

логическа грешка - грешка в алгоритъма, техническа грешка (напр. замяна на една операция с друга) и т.н. Компютърът не може да “улови” такава грешка