Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

метаезик - език, използван за описание на синтаксиса на изкуствените езици

масив (array) - Както в останалите езици, така и в PHP, масивът представлява подреден набор данни, в който е установено съответствие между стойността и ключа на елемента. Индексът (ключ) служи за еднозначно идентифициране на елемента вътре в масива. В един и същи масив не може да има два елемента с еднакви индекси.

модератор (Moderator) - потребител или щатен сътрудник на форум или чат, имащ право да наказва и поощрява другите потребители в съответствие с установените правила и отговарящ за реда в целия форум (чат) или негова отделна част

морфинг (Morphing) - Техника за анимация, при която се постига постепенно преминаване от едно изображение към друго. Вероятно сте виждали в някои филми как един обект се трансформира в друг, точно за това служи тази техника, естествено не се използва само във филмите

мрежова ОС - (Network Operating System) комплекс програми, обезпечаващи в мрежата обработката, съхранението и предаването на данните. Определя взаимосвързана група протоколи от горните нива, обезпечаващи основните мрежови функции

мултимедия (Multimedia) - взаимодействие между визуални и аудио ефекти под управление на интерактивен софтуер. Обикновено означава съчетание на текст, звук и график, анимация и видео.

математическа логика - наука за правилните математически разсъждения и изводи. Съвременната математическа логика започва своето развитие от трудовете на ирландския математика Джордж Бул.

множество - съставен тип данни, съдържащо краен брой еднотипни обекти без установена наредба

многомерен масив - Масив, при който индексирането на елементите се извършва с два, три или повече индекси

машина на Тюринг - абстрактно изчислително устройство, описано от английския математик Алън Тюринг през 1936 г.