Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

ориентиран граф - зададена е посока на придвижване от един елемент до друг. Ребрата се изобразяват със стрелки.

обхождане на граф - Операцията, включваща преминаване и обработка на всеки връх от графа в определен ред.

обект (object) - Обектът е едно от базовите понятия в обектно-ориентираното програмиране. Обектът представлява по същество променлива, екземпляр от която се създава по специален шаблон, наречен клас. Концепцията за обектите и класовете стои в основата на обектно-ориентираното програмиране (ООП). Обектът е съвкупност от данни (свойства) и функции (методи) за тяхната обработка. Данните и методите се наричат членове на класа.

обратна връзка (Feedback) - Отговорът на даден въпрос от този, който е получил въпроса, към този, който го е изпратил. Основен елемент при всяка форма на обучение

Отворен код - (Open Source Software) Open Source Software е софтуер чиито основен програмен код е достъпен на потребителите, така че те могат да го четат, могат да го променят, и да създават нови версии на този софтуер обединявайки промените.Има много видове Open Source Software, главно различаващи се по лицензите, под които са правата им

ориентирано дърво - това е или празно дърво или дърво, при което един от възлите е обявен за начален (корен), а останалите възли са разделени на несвързани множества

опашка - Опашката е крайна редица от елементи от един и същ тип. Операцията включване е допустима за елементите от единия край на редицита, който се нарича край на опашката, а операцията изключване на елемент - само за елементите от другия край на редицата, който се нарича начало на опашката. Възможен е достъп само до елемента, намиращ се в началото на опашката, при това достъпът е пряк.