Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
2 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

пълен граф - граф, при който всеки връх е съседен на всеки друг

претеглен граф - на всяко ребро на графа е присвоена стойност. Тя се нарича тегло.

полиморфизъм - Полиморфизъм означава свойството на един метод да прави различни неща в зависимост от обекта, който го е извикал.

препълване - когато дадено число не може да се представи в определеното за това поле от паметта поради недостиг на битове

парола (Password) - набор символи, чрез които системата предоставя на потребителя достъп до данни или програми. Паролата е средство за тяхната защита от несанкциониран достъпа.

пиксел (Pixel) - точка от екрана на монитора. При Web-дизайна повечето от размерите на елементите в страниците се задават в пиксели

подпрограма - логически завършена, относително самостоятелна програмна част, която има свое име и може да бъде извикана за изпълнение при необходимост

портал (Portal) - Обикновено се използва като термин от търговията за да опише уеб (Web) страница която е или е желана да бъде първото нещо което потребителят ще види когато използва страницата.Типично 'Portal' страниците имат каталог на страници, търсачки, или и двете.Portal страниците може да предлагат поща или други услуги които да привличат хората да използват страницата като главен портал към другите страници

потребителско име (Username) - Уникално име с което всеки потребител е обозначен на системата.Това име се дава на потребителят когато той се регистрира да използва системата

Прокси (Proxy Server) - Прокси сървърът стои между клиентът и реалният сървър до който клиентът се опитва да достигне. Понякога те са конфигурирани да използват Прокси сървъри, обикновено HTTP сървър. Клиентът прави всичките си заявки през прокси сървърът, който ги пропуска към реалният сървър и връща отговорът обратно до клиентът.Понякога прокси сървърът задържа тази информация и връща нея вместо да прави нови заявки. Прокси сървърите обикновено се установяват на Local Area Networks

променлива (variable) - Променливата е едно от основните понятия във всеки език за програмиране. Едни езици за програмиране изискват задължително предварително обявяване на променливите и техния тип, други са по-либерални в това отношение. В зависимост от това казваме, че някои езици са „силно типизирани”, а други – не. Променливата представлява област от оперативната памет, достъпът до която се осъществява по име.

протокол SSL - (Secure Socket Layer) Това е протокол, който защитава вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. SSL се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и я изпраща само до сървъра, до който сте определили да достигне. Сайтовете за електронна търговия често използват SSL технологията за сигурно пренасяне на информация, касаеща кредитни карти

позиционна бройна система - когато в записа на едно число стойността на цифрата зависи от нейната позиция

подредено дърво - ориентирано дърво, при което всеки възел заема своето място в зависимост от стойността си

път - (в дърво) маршрутът от един възел до друг е път. Между възел А и възел В има път, ако всяка двойка възли между тях е свързана с ребро.

празно дърво - дърво, което не съдържа възли

променлива от тип булев - Променлива величина, множеството от допустимите стойности, на която съвпада с множеството от стойности на булевия тип.

публичен член - променлива или функция, които са достъпни до всички потребители на класа

ползваемост - начин на мислене, при който oтправна точка са потребителите. Понятието се използва като параметър на сайтове, софтуерни програми и т.н. Ползваемият продукт е лесен, удобен, удовлетворяващ, незатормозяващ и позволява на потребителите си да вършат работата, за която е предназначен и да са доволни след това. Ползваемостта зависи от целите и нуждите на конкретните потребители.