Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

технология ASP - (Active Server Pages) технология, при която се използват Web-страници с интегриран в тях програмен код, предназначен за сървъра. Поддържа се от Microsoft NT сървъри.

точки на инч dpi - (dots per inch) Точки на инч, мерна единица за разделителната способност на различни устройства, например принтери или екрани

търсеща машина (Search Engine) - програмно-апаратен комплекс, предназначен за осъществяване на търсене в Интернет и реагиране на заявките на потребителя, формулирани в текстова форма, извеждаща набор линкове към страници и сайтове, съответстващи на заявката (съгласно мнението на търсещата машина)

тяло на цикъла - групата от повтарящи се действия в цикличния алгоритъм

транслатор - програма, предназначена да преобразува (превежда) програми, написани на определен език за програмиране в програми на машинен език.

текстов файл - текстовият файл съдържа символна информация, организирана по редове с различна дължина. Всеки ред завършва със специален символ за край на ред

тип данни - типът е понятие, което определя три неща за всеки обект: множеството от допустими стойности, начина на представяне в ОП, допустимите операции. Всеки език за програмиране предоставя различни типове

тезис на Чърч - по името на американският логик Алонсо Чърч твърди, че всички дефиниции на понятието формален метод (алгоритъм, ефективна процедура) са еквивалентни.