Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

Cache - памет, която съдържа копия от последните използвани данни. Някои браузъри запазват последните видяни страници, така че потребителят бързо да може да се върне в тях без да губи време за повторното им зареждане

Cacheing - (Кеширане) Временно запазване на информация във временната памет на сървъра или на браузъра. Кеширането се използва, за да се избягва зареждането на една и съща информация многократно от Интернет. На практика тя да се съхранява на удобно място с бърз достъп, каквото е твърдият диск (за браузъра) или пък локалната мрежа (за сървъра).

Client - Софтуерна програма, която се използва за свръзка и вземане на информация от Server софтуерна програма на друг компютър, често Client-а и Server-a са на голямо разстояние. Всеки клиент е пригоден да работи с един или повече специфични видове Server-ски програми и всеки Server се нуждае от специфичен вид клиент. Web Browser-а е специфичен вид Client

constant - (константа) Константата е именувана величина, която не се променя в процеса на изпълнение на програмата. За разлика от променливите, вие не можете да променяте стойността на константата, която й е била присвоена при нейното обявяване.

Cookie - неголям файл, създаван от браузера на потребителя (по указание на програмното осигуряване на WEB-сървъра), съдържащ определени данни. Като правило се използва за определяне уникалността на потребителя, времето на неговото последно посещение, индивидуалните настройки и т.н.

Cryptography - способ за изменение на данните с цел те да станат неразбираеми за непосветените лица. Криптографията е важен компонент от системите за безопасност на данните. Тя се състои в превръщането на данните преди тяхното изпращане в безсмислен набор символи и възстановяването им в първоначалната форма след тяхното получаване от адресата.

class - Класът е дефиниран от потребителя тип, състоящ се от членове данни (атрибути на класа, променливи) и член функции (методи на класа). Класовете дефинират методите, които даден обект може да има, а също и начина на работа с тези методи. Класовете също могат да имат и методи, които извършват действия върху целия клас, а не само върху даден обект

C++ - език за обектно-ориентирано програмиране. Създаден е от Бярн Страуструп от AT&T Bell Laboratories в края на 1985 година.

constructor - функция на класа със същото име като класа, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа (това е нещо като състояние на обекта) и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват