Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

Database - (База данни) съвкупност от данни, организирани по определени правила, предвиждащи общи принцип за описание, съхраняване и манипулиране, независими от приложните програми. Обръщението към базата данни се осъществява с помощта на система за управление на база данни (СУБД)

DirectX - API, създадено от Microsoft с цел да улесни основно разработчиците на графични програми, игри, програми за работа със звук и т.н. В момента е направо невъзможно да правите каквото и да било под Windows, без да имате инсталиран DirectX, и е препоръчително да имате инсталирана последната версия, за да можете да си пускате всичкия нов софтуер, който се създава

dpi (dots per inch) - Точки на инч, мерна единица за разделителната способност на различни устройства, например принтери или екрани

delphi - Програмна среда разработена от Borland International, Inc. Delphi е подобна на Visual Basic от Microsoft, но докато Visual Basic се базира на BASIC (език за програмиране, Delphi се основава на Паскал.

destructor - функция на класа, която се използва за изчистване [на ресурсите] преди обектът да се изтрие. Неговото име е името на класа предхождано от представка. Деструкторът се извиква по подразбиране когато обектът излезе от обхват или се изтрива.

dynamic memory - паметта, която се запазва и адресира чрез оператора new

dynamic memory - паметта, която се запазва и адресира чрез оператора new