Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

Internet - световна мрежа от компютърни мрежи. Това е всеобщата връзка от големи и малки мрежи по целия свят. Internet възниква през 1962 г. най-напред като мрежа за нуждите на военните в САЩ, но постепенно се разраства като средство за комуникация из целия свят.

IP address - идентификационен адрес, уникален са всеки компютър в мрежа, базирана на протокола TCP/IP

ISP (Internet Service Provider - компания, предоставяща на потребителите достъп до Интернет

identifier - идентификатор, дума, която се използва за означаване на променливи, константи, запазени думи и други елементи на езика и се образува съгласно синтаксиса на съответния програмен език.

information - познания, сведения от окръжаващия ни свят. Тя е отражение на определени свойства на обектите и процесите в действителността.

Interface - Интерфейс. Програмно-апаратно средство, осигуряващо взаимодействие на две системи или точки в точката на тяхното свързване . Например, потребителски интерфейс е част от програма, която свързва компютъра с човешки оператор (потребител).

ISO (International Organization for Standartization) - Международна организация по Стандартизация. ISO е създадена през 1946 г. В Женева, Швейцария. Това е доброволна организация под контрола на ООН, имаща за задача дефинирането на международни стандарти. Нейното поле на действие включва всичко, без електричество и електроника. Един от най значимите стандарти по отношение на мрежите е относителният OSI модел .

integral type - това са типовете bool, char и целочислените типове. Тези типове поддържат аритметични и логически операции