Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

Password - набор символи, чрез които системата предоставя на потребителя достъп до данни или програми. Паролата е средство за тяхната защита от несанкциониран достъпа.

PDF (Portable Document Format) - Файлов формат, създаден в Adobe Acrobat. Форматът запазва оригиналния вид на документите и прави възможно публикуваните в интернет страници да изглеждат по същия начин като хартиения си еквивалент

PERL - основният програмен език за създаване на CGI Perl е интерпретаторен език за програмиране. Разпространението му за създаване на HTML страници се дължи на работата на Perl с текст. Това е една от най - силните страни на този език. Той може да взаимодейства с WEB чрез CGI, което забавя до известна степен неговата работа. Това се преодолява благодарение на специално разработен модул, който позволява изпълнението на Perl код без CGI. Тъй като Perl е език за програмиране, чиято първоначална цел не е бил WEB, чрез него могат да се пишат мощни програми работещи без WEB сървър (Perl даже притежава възможност за писане на програми с графичен интерфейс). Освен това кода на Perl работи успешно(в повечето случаи) под множество операционни системи без да е нужно пренаписване

PHP,PHP Hypertext Preprocessor - един от най-добрите езици за сървърно програмиране; алтернатива на ASP.

Pixel - точка от екрана на монитора. При Web-дизайна повечето от размерите на елементите в страниците се задават в пиксели

Plug-in - програма, която се добавя към браузъра, за да увеличи неговите възможности. Най-популярни такива са Media Player, Macromedia Flash, Live Audio и др.

PNG(Portable Network Graphics) - формат, специално проектиран за работа в WEB. Съвременния PNG поддържа 24 битов цвят, което е повече от JPG(16 бита). Освен това неговата компресия е без загуби.

Popup - прозорец с реклама (или даже със самия сайт на рекламодателя), който автоматически се отваря при влизане в сайта или при изход от него

Proxy Server - Прокси сървърът стои между клиентът и реалният сървър до който клиентът се опитва да достигне. Понякога те са конфигурирани да използват Прокси сървъри, обикновено HTTP сървър. Клиентът прави всичките си заявки през прокси сървърът, който ги пропуска към реалният сървър и връща отговорът обратно до клиентът.Понякога прокси сървърът задържа тази информация и връща нея вместо да прави нови заявки. Прокси сървърите обикновено се установяват на Local Area Networks.

positional number system - когато в записа на едно число стойността на цифрата зависи от нейната позиция

private member - променлива или функция, които са достъпни само в собствения си клас

public member - променлива или функция, които са достъпни до всички потребители на класа

protected member - променлива или функция, които са достъпни само в класовете, производни на собствения клас