Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

Script - специална програма (обикновено кратка), написана на специален език за програмиране (скриптов език), разширяваща функционалните възможности на WEB-страницата в сравнение с обикновения HTML-документ. Съществуват сървърни и клиентски скриптове. Сървърните скриптове се съхраняват и работят на сървъра и предават в потребителския браузер само резултата от своята работа. Най-разпространените езици за сървърни скриптове са PHP, ASP, Perl, JSP, Python. Чрез сърверните скриптове се изграждат динамични сайтове. Клиентските скриптове се зареждат в потребителския браузер заедно с текста на WEB-страницата и се изпълняват в самия браузер. С помощта на такива скриптове често се реализират, например, "падащи" навигационни менюта. Основен език за клиентски скриптове е JavaScript (съществува още и VBScript, но той работи само в браузерите на Microsoft).

Server - основен компютър в локалната мрежа. В Интернет - видим компютър, осъществяващ връзката на крайните потребители с мрежата, съдържащ Web-сайтовете и останалата информация

Service - съвкупност от средства за обслужване на потребителите; набор функции от едното ниво на програмната структура на мрежата, обезпечаващи достъпа към обектите, намиращи се на друго ниво, чрез интерфейса между тези нива

SSH (Secure Shell) - програма за свързване с друга система през мрежата с цел изпълняване на команди на отдалечената машина. Предоставя високо ниво на сигурност по време на комуникацията между машините

SSL (Secure Socket Layer) - Това е протокол, който защитава вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. SSL се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и я изпраща само до сървъра, до който сте определили да достигне. Сайтовете за електронна търговия често използват SSL технологията за сигурно пренасяне на информация, касаеща кредитни карти

SQL - общ език за програмиране, проектиран специално за операции с база данни. Той е общ език за много сървъри за бази данни. Стандарта на SQL се нарича ANSI-SQL и повечето сървъри се стремят да поддържат актуалната версия. Често поради известни ограничения на езика, той се разширава от даден сървър за база данни. Това води до невъзможност от пренасяне на програма написана на такъв "диалект" на езика към други бази данни

SGML - (Standard Generalized Markup Language) Това е дядото на повечето езици за маркиране, използвани в Интернет. SGML е международният стандарт, използван за дефиниране на структурата и външния вид на документа. Създадени са различни видове SGML за различни типове документи и за различни специалности. HTML е WEB версията на SGML.

sysadmin - системен администратор – този, който създава потребители, настройва паролите и правата им в мрежата / системата

sysop - системен оператор - човек, който се грижи и поддържа технически мрежата / системата

Shareware - софтуер, който е безплатен – или почти – за потребителите, които желаят да го пробват. През безплатния пробен период клиентът може изпробва и използва програмата. Ако желае да я ползва и след това, трябва да плати някаква – обикновено неголяма – такса. Това често изисква регистрация на програмата към компанията, която я е създала, в замяна на което потребителят получава техническа помощ и възможност да премине към по-високите версии на същия продукт, когато и ако те се появят на пазара

standard words - Това са такива идентификатори, които се използват в програмите по стандартен, по предварително определен начин. Тези идентификатори могат да се използват и по други начини, например като обикновени идентификатори.

stack - Стекът е динамична структура, организирана по правилото “последен влязъл – пръв излязъл”. Той е редица от елементи с пряк достъп до елементите от единия си край, наречен връх. Достъпът се реализира чрез указател. Операцията включване се осъществява само пред елемента от върха, а операцията изключване – само за елемента от върха.

string - последователност от значи, принадлежащи на азбуката на езика, заградени в апострофи или кавички (зависи от езика).

set - съставен тип данни, съдържащо краен брой еднотипни обекти без установена наредба

syntax error - грешки при нарушаване на синтактичните правила на езика. Напр. пропуск на “;” и др. При наличие на такава грешка компилаторът извежда съобщение за грешка (error message) или предупреждение (warning message) и показва приблизителното местонахождение на синтактичната грешка.