Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Едно число е просто, ако се дели само на 1 и на себе си. Напишете програма, която въвежда цяло число N и определя дали е просто.


 • begin
 • readln(N);
 • k := k+1
 • k : byte;
 • end.
 • write('Enter N= ');
 • end;
 • if N mod k = 0 then OK := false;
 • else write('No')
 • if OK then write('Yes')
 • begin
 • OK : boolean;
 • k := 2;
 • while (k<=N div 2) and OK do
 • var N : longint;
 • OK := true;