Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Даден е масив А, съдържащ 20 произволни числа. Напишете програма, която определя дали масивът е симетричен – първият елемент е равен на последния, втория – на предпоследния и т.н.


 • if A[i]<>A[21-i] then OK:=false;
 • end;
 • var A : array[1..20] of real;
 • if OK then write('Yes')
 • OK : boolean;
 • for i:= 1 to 20 do
 • i := 1;
 • else write('No')
 • while (i<=10) and OK do
 • i : integer;
 • begin
 • write('Enter A[',i,">= ');
 • end;
 • begin
 • readln(A[i])
 • begin
 • OK := true;
 • i := i+1
 • end.