Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Даден е масив А, съдържащ 20 произволни символи. Напишете програма, която определя колко от тях са малки английски букви, колко са главни английски букви, колко са цифри и колко са други символи.


 • begin
 • br_a := 0;
 • var A : array[1..20] of char;
 • else br := br+1
 • br_1 := 0;
 • write('Enter A[',i,">=');
 • br := 0;
 • case A[i] of
 • end;
 • i : byte;
 • end;
 • 'a'..'z' : br_a := br_a+1;
 • 'A'..'Z' : br_AB := br_AB+1;
 • br_AB := 0;
 • readln(A[i])
 • for i:= 1 to 20 do
 • write(br_a:3, br_AB:3, br_1:3, br:3)
 • br_a, br_AB, br_1, br : byte;
 • '0'..'9' : br_1 := br_1+1
 • end.
 • begin
 • for i:= 1 to 20 do