Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете програма, която въвежда масив А, съдържащ 10 цели числа и намира броя на елементите, които са по-големи от средноаритметичното от елементите на масива.


 • var A : array[1..10] of integer;
 • readln(A[i])
 • br : byte;
 • begin
 • i : byte;
 • write('Enter A[',i,">=');
 • begin
 • end.
 • sr := sr+A[i];
 • sr : real;
 • for i:=1 to 10 do
 • sr := sr/10;
 • if A[i]>sr then br:=br+1;
 • for i:= 1 to 10 do
 • end;
 • sr := 0;
 • write('br= ', br)
 • br := 0;
 • for i:=1 to 10 do