Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Даден е двумерен числов масив А, с размерност NxM. Напишете програма, която намира произведението от елементите на масива А.


 • begin
 • P := 1;
 • for i:= 1 to n do
 • for i:= 1 to n do
 • write('P= ', P)
 • var A : array[1..n, 1..m] of real;
 • P : real;
 • for j:= 1 to m do
 • readln(A[i,j])
 • P := P * A[i,j];
 • begin
 • write('A[',i,',',j,',',">= ');
 • i, j : byte;
 • const n=3; m=4;
 • end.
 • for j:= 1 to m do
 • end;