Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
2 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Дадена е двумерна числова матрица А, с размерност NxN. Напишете програма, която намира сумата на елементите по главния диагонал на масива.


 • end;
 • for i:= 1 to n do
 • readln(A[i,j])
 • var A : array[1..n, 1..n] of real;
 • const n=4;
 • for j:= 1 to n do
 • i, j : byte;
 • sum := sum + A[i,i];
 • for i:= 1 to n do
 • begin
 • write('sum= ', sum)
 • write('A[',i,',',j,',',">= ');
 • end.
 • begin
 • sum : real;
 • sum := 0;