Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете програма, която въвежда списък с имена на ученици и отпечатва най-дългото име в списъка.


 • readln
 • writeln(M[max_n]);
 • end.
 • clrscr;
 • readln(M[i]);
 • var M:array[1..50] of string[50];
 • write('Vuvedete imeto na u4enik n.',i,': ');
 • uses CRT;
 • begin
 • if max < length(m[i]) then begin max:=length(m[i]); max_n:=i; end;
 • n,i,max,max_n:byte;
 • max:=0;
 • readln(n);
 • for i:=1 to n do
 • begin
 • end;
 • write('Kolko u4enici shte vuvedete: ');