Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами




Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете програма, която въвежда списък с трите имена на учениците от 11в клас и го сортира във възходящ ред по дължина на бащиното име на учениците.


 • h2:=M[j];
 • for i:=1 to n-1 do
 • var M:array[1..50] of string[50];
 • for j:=i+1 to n do
 • end;
 • begin
 • if length(h1) > length(h2) then
 • delete(h1,pos(' ',h1),length(h1));
 • write('Kolko u4enici shte vuvedete: ');
 • temp,h1,h2:string[50];
 • write('Vuvedete imeto na u4enik n.',i,': ');
 • delete(h1,0,pos(' ',h1));
 • begin
 • begin temp:=M[j]; M[j]:= M[i]; M[i]:=temp; end;
 • n,i,j:byte;
 • uses CRT;
 • for i:=1 to n do
 • delete(h2,0,pos(' ',h2));
 • readln
 • clrscr;
 • writeln;
 • readln(n);
 • end;
 • readln(M[i]);
 • end.
 • writeln(M[i]);
 • begin
 • delete(h2,pos(' ',h2),length(h2));
 • for i:=1 to n do
 • h1:=M[i];