Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете подпрограма, която по дадено цяло положително четирицифрено число N и цифра К определя дали цифрата К се съдържа в числото N.


 • b := N mod 10;
 • d := (N div 10) mod 10;
 • end
 • Function Yes(n:integer; k:byte):boolean;
 • begin
 • a := N div 1000;
 • else
 • var a, b, c, d : byte;
 • if (n<1000)or(N>9999)or (k<0) or (k>9) then Yes:=false
 • Yes:=(a=k) or (b=k) or (c=k) or (d=k)
 • c := (N div 100) mod 10;
 • begin
 • end;