Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете подпрограма, която по дадено цяло положително число N пресмята сумата от реципрочните стойности на първите N естествени числа.


  • Sum := 0;
  • Function Suma (N : integer) : real;
  • end;
  • Sum : real;
  • var i : integer;
  • begin
  • for i:=1 to N do Sum := Sum+1/i;
  • Suma := Sum;