Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете подпрограма, която по дадено цяло число N и цифра К определя колко пъти цифрата К се съдържа в числото.


 • end;
 • N := N div 10
 • Function Count(N : longint; k : byte) : byte;
 • begin
 • else
 • end;
 • begin
 • begin
 • if (k<0)or(k>9) then Count := 0
 • if N mod 10 = k then br:=br+1;
 • end
 • var br : byte;
 • while (N<>0) do
 • Count := Br
 • br := 0;