Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Редицата от числата на Фибоначи 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... се дефинира по следния начин: първият елемент е 0, вторият е 1, а всеки следващ се получава като сума на предходните два. Напишете рекурсивна дефиниция на функция, която пресмята n-тия член на редицата на Фибоначи.


  • Fib(n)=1, ако n=1;
  • Fib(n)=0, ако n=0;
  • Fib(n)=Fib(n-1)+Fib(n-2), ако n>1