Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Даден е списък на учениците от 11в клас, съдържащ име, година на раждане, адрес. Напишете програма, която въвежда име и проверява дали в класа има ученик с това име.


 • for i:= 1 to n do
 • readln(s[i].year);
 • write('Enter address: ');
 • if OK then write('Yes')
 • write('Enter name: ');
 • begin
 • end;
 • year : integer;
 • readln(s[i].address);
 • if s[i].name=ime then
 • begin
 • else write('No')
 • readln(s[i].name);
 • var s : array[1..n] of student;
 • type student = record
 • const n=5;
 • ime : string[30];
 • end.
 • readln(ime);
 • end;
 • for i:=1 to n do
 • OK := false;
 • write('Enter year: ');
 • write('Enter name for search: ');
 • OK : boolean;
 • OK := true;
 • address : string
 • i : byte;
 • begin
 • break
 • end;
 • name : string[30];