Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Даден е списък на учениците от един випуск, явили се на поправителен изпит по информатика, съдържащ следната информация: номер в класа, пълно име и получената оценка. Напишете програма, която въвежда информация за 25 ученика и като резултат изчислява и извежда средния успех от изпита.


 • var s : array[1..n] of student;
 • readln(s[i].number);
 • end.
 • begin
 • i, sum : byte;
 • begin
 • readln(s[i].name);
 • type student = record
 • mark : real
 • readln(s[i].mark);
 • for i:= 1 to n do
 • write('sr=',sum/25)
 • const n=5;
 • name : string[30];
 • write('Enter mark: ');
 • sum := 0;
 • number : byte;
 • write('Enter number: ');
 • for i:=1 to n do
 • sum := sum + s[i].mark;
 • end;
 • end;
 • write('Enter name: ');