Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
2 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
За учениците в един клас се съхранява следната информация: пълно име, успех от I срок, успех от II срок. Напишете програма, която въвежда информация за учениците и отпечатва първото име на ученика с най-висок среден успех за годината.


 • begin
 • name : string[30];
 • readln(St[i].name);
 • sr : real;
 • end.
 • write('Enter mark2: ');
 • i : integer;
 • begin
 • write('Name is: ', copy(nam,1, pos(' ', nam)))
 • write('Enter name: ');
 • write('Enter mark1: ');
 • sr:=(st[i].mark1+st[i].mark2)/2;
 • readln(St[i].mark1);
 • if (st[i].mark1+st[i].mark2)/2>sr then
 • mark1, mark2 : real
 • const n=25;
 • nam:=st[i].name
 • for i:=2 to n do
 • type student=record
 • end;
 • var St : array[1..n] of student;
 • nam : string[30];
 • sr := (st[1].mark1+st[1].mark2)/2; nam := st[1].name;
 • begin
 • readln(St[i].mark2)
 • for i:=1 to n do
 • end;
 • end;