Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете програма, която въвежда числа дотогава, докато не се въведе нула и създава стек, съдържащ тези числа.


 • begin
 • end;
 • readln(d);
 • P^.data:=d;
 • var P:stack;
 • readln(d);
 • var d : real;
 • P^.next:=top;
 • procedure create (var top:stack);
 • type Stack=^element;
 • Push(top, d);
 • element=record
 • end;
 • procedure Push(var top:stack; d:real);
 • next:stack;
 • end;
 • data:real;
 • write('Enter number:');
 • end;
 • new(P);
 • begin
 • while d<>0 do
 • write('Enter number:');
 • begin
 • top:=P;
 • var top:stack;