Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Даден е стек с указател Top към началото му, съдържащ числа. Напишете програма, която намира максималния елемент на стека.


 • procedure Pop(var top:stack;var d:real);
 • var P:stack;
 • type Stack=^element;
 • end;
 • end;
 • max := m;
 • top:=P^.next;
 • if z>m then m:=z
 • var top:stack;
 • Pop(top, z); m := z;
 • begin
 • P:=top;
 • Pop(top,z);
 • dispose(P);
 • data:real;
 • function max (top:stack):real;
 • d:=P^.data;
 • begin
 • next:stack;
 • end;
 • var m:real;
 • end;
 • whill not IsEmptyStack(top) do
 • element=record
 • begin
 • z : real;