Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
2 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Дадена е опашка с указатели Top към началото и Down към края й, съдържаща числа. Напишете подпрограма, която включва елемент Х в опашката.


 • end;
 • var P : Op;
 • type Op = ^Element;
 • P^.data := x;
 • if top=nil then top:=P
 • new(P);
 • procedure Push(var top, down : Op; x:real);
 • next : Stack;
 • else down^.next :=P;
 • begin
 • P^.next := nil;
 • data : real;
 • down := P
 • var Top, Down : Op;
 • Element = record
 • end;
 • end;