Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Да се напише програма, която въвежда числа A, B и C и отделно от тях цяло число N. В зависимост от стойността на N, програмата да пресмята: при N=1 – максималното измежду числата A, B и C; при N=2 – минималното измежду числата A, B и C; при N=3 – сумата от реципрочните стойности на числата A, B и C;


 • sum := 1/a+1/b+1/c;
 • end;
 • end;
 • end.
 • var a, b, c, min, max, Sum : real;
 • readln(b);
 • if b<min then min := b;
 • else write('N is not valid')
 • if c<min then min := c;
 • readln(N);
 • min := a;
 • case N of
 • if b>max then max := b;
 • 3 : if (a=0) or (b=0) or (c=0) then write('ERROR')
 • write('Enter N (1 - MAX; 2 - MIN; 3 - SUM : ');
 • if c>max then max := c;
 • write('Enter c=');
 • readln(c);
 • 2 : begin
 • N : integer;
 • write('max=', max)
 • 1 : begin
 • write('Enter a=');
 • end
 • else begin
 • write('sum=', sum);
 • readln(a);
 • begin
 • max := a;
 • end
 • write('Enter b=');
 • write('min=', min)