Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете програма, която въвежда цяло положително число N<100 и пресмята стойността на израза: S=(1+2+...+N)/(1.2.3…N)


 • var N, i : integer;
 • else
 • Fact := Fact*i;
 • readln(N);
 • end.
 • end
 • begin
 • Sum:=Sum+i;
 • Fact, Sum: longint;
 • begin
 • if (N<1) or (N>=100) then write('Error')
 • End;
 • begin
 • write('Enter N= ');
 • write(Sum/Fact)
 • Fact := 1; Sum := 0;
 • for i:=1 to N do