Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Упражнения://Редене на код


За да решите задачата е нужно чрез мишката да разместите кода, докато получите работеща програма.

Условие на задачата:
Напишете програма, която пресмята сумата на всички цели числа от интервала [m, n], които са кратни на 3.


 • Sum := 0;
 • end.
 • readln(n);
 • end
 • begin
 • if i mod 3 = 0 then Sum := Sum + i;
 • write(‘Sum= ‘, Sum)
 • write('Enter n= ');
 • readln(m);
 • begin
 • for i := m to n do
 • else
 • var m, n, i : integer;
 • Sum : longint;
 • if (m>n) then write('Error')
 • write('Enter m= ');